آفریقا، منبع الهام کیم جونز برای ارائه مجموعه‌ی تابستان مردانه 2021 دیور

توسط سعید احمدی
آفریقا، منبع الهام کیم جونز برای ارائه مجموعه‌ی تابستان مردانه 2021 دیور

مدیر هنری دیور، “کیم جونز” با همکاری هنرمند مشهور غنایی “Amoako Boafo”مجموعه تابستانی ۲۰۲۱ مردانه دیور را منتشر کردند. کیم جونز می‌گوید؛ قاره آفریقا منبع الهام من است، زیرا کودکی خود را در آنجا گذرانده‌ام و هنوز هم احساس می‌کنم که آنجا خانه من است. کیم جونز می‌گوید؛ من مدت‌ها است که قصد دارم با یک هنرمند آفریقایی کارکنم، زیرا در آنجا بزرگ شده ام و هنر آفریقا چیزی است، که همیشه برای من اهمیت دارد.

مطالب دیگر را ببینید

ارسال دیدگاه