درباره ما

مجله ایران مدلینگ از سال 1398 فعالیت خود را برای خلق رسانه اختصاصی مد و پوشاک ایران آغاز کرد تا بتواند  با انتشار مطالب اختصاصی مد و پوشش صنعت مد ایران مرجع کاملی در این زمینه باشد.

درباره ما