Première Vision از نمایش دیجیتالی پاریس رونمایی کرد

توسط سعید احمدی
Première Vision از نمایش دیجیتالی پاریس رونمایی کرد

نمایشگاه دیجیتالی پاریس “Première Vision” برنامه فوریه خود را، که رویداد جهانی برای متخصصان مد محسوب می‌شود، را به‌صورت نمایش دیجیتالی برگزار می‌کند، زیرا نمایش فیزیکی به دلیلی همه‌گیری ویروس کرونا غیرممکن است. برگزارکنندگان این نمایشگاه امیدوارند تا برگزاری نمایشگاه بعدی که در ماه ژوئن برگزار می‌شود، آن را به‌صورت فیزیکی دایر کنند. این نمایشگاه در سال‌های قبل در مدت سه روز برگزار می‌شود، اما به دلیل شرایط خاص امسال این نمایشگاه تا 5 روز تمدیدشده است. نمایشگاه تجاری پاریس “Première Vision” با حضور 1500 غرفه دار از 45 کشور دنیا، از 15 تا 19 فوریه برگزار می‌شود.

Première Vision از نمایش دیجیتالی پاریس رونمایی کرد

مطالب دیگر را ببینید

ارسال دیدگاه