داستان کیسه خرید گوچی در ایران چیه

توسط سعید احمدی
داستان کیسه خرید گوچی در ایران چیه

یک خبرنگار شناخته شده ژاپنی به نام تاتسویا ساتو از موزه ملی ایران بازدید انجام میده و از فروشگاه موزه خرید میکنه که با صحنه عجیبی رو به رو میشه. شخصی که در فروشگاه کار میکرده خریدهای این خبرنگار ژاپنی رو در کیسه خرید نایلونی با آرم برند گوچی قرار میده. حالا خبرنگار ژاپنی با انتشار توییتی ابراز شگفتی کرده که چرا مهمترین موزۀ کشوری مثل ایران که بزرگترین آثار تاریخی جهان در اون قرار دارند و از کشورهای متمدن جهان است باید از کیسه خرید برند گوچی استفاده کند.

مطالب دیگر را ببینید

ارسال دیدگاه