پاتریک دمپسی به عنوان جذاب‌ترین مرد جهان در سال 2023 انتخاب شد

توسط سعید احمدی
جذاب‌ترین مرد جهان در سال 2023

پاتریک دمپسی به عنوان جذابترین مرد زنده سال انتخاب شد! مجله ی people هر‌ساله در شماره ای جذابترین مرد زنده ی سال را از دیدگاه این مجله انتخاب می کند و امسال پاتریک دمپسی بازیگر مشهور ۵۷ ساله این لقب را دریافت کرد.

پاتریک گفت زمانی که این خبر را به او دادند در هواپیما بوده و کاملا تعجب کرده و گفت فکر کنم وقتی فرزندانم بفهمند مرا مسخره کنند همچنین به شوخی گفت:”من‌ پایان دهنده ی این خط هستم و دیگر کسی جذابتر از من در سال ها ی اینده نیست!”سال گذشته کریس ایوانز و سال های قبل تر از او پائول راد ، مایکل بی جوردن ، جان لجند و … این لقب را دریافت کرده بودند.

مطالب دیگر را ببینید

ارسال دیدگاه