مجموعه‌ی زمستان و پاییز مردانه 2021 لویی ویتون با همکاری ویرجیل ابلوح منتشر شد

توسط سعید احمدی
مجموعه‌ی  زمستان و پاییز مردانه 2021 لویی ویتون با همکاری ویرجیل ابلوح منتشر شد

ویرجیل ابلوح می‌گوید؛ ما از طریق داستان‌ها، تاریخ و فرهنگ را ترکیب کردیم و مجموعه‌ای جدید را به وجود آوردیم. این، مجموعه‌ای زیبا از فرهنگ و خلاقیت است، که برای طراحی آن بسیار زحمت کشیدیم. من می‌خواستم تنوع اولویت من باشد و به همین دلیل تغییرات بسیاری را در مجموعه پاییز و زمستان لویی ویتون ایجاد کردم، زیرا من قصد ندارم به‌عقب برگردم و پیشرفت را دوست دارم.

مطالب دیگر را ببینید

ارسال دیدگاه