خانه » اخبار » مگان مارکل در مورد اهمیت رأی گیری صحبت می کند

مگان مارکل در مورد اهمیت رأی گیری صحبت می کند

توسط سعید احمدی
مگان مارکل در مورد اهمیت رای گیری صحبت می کند
اگر ما راه حلی برای انتخاب مناسب نیستیم پس بدون شک بخشی از مشکل هستیم. این جمله مگان مارکل یکی از فعال‌ترین چهره‌های فعال خانواده سلطنتی انگلیس است. او می‌گوید؛ این حق رأی از طریق مبارزه و خونریزی‌های زیادی به دست آمده است و ما باید به مبارزان و کشته شدگان این راه، احترام بگذاریم و رأی بدهیم.مگان مارکل در مورد اهمیت رای گیری صحبت می کند

 

مگان مارکل با هماهنگ کردن یک جلسه زنده با رهبران زنان جهان در مورد اهمیت مشارکت در انتخابات صحبت کردند.

مگان مارکل می‌گوید؛ ما به احترام کسانی که پیش از ما رفته‌اند و کسانی که دنبال کننده ما هستند رأی خواهیم داد. او خطاب به تمام زنان آمریکا می‌گوید؛ ما می‌توانیم در انتخابات تفاوت ایجاد کنیم پس همه به هم در انتخابات شرکت می‌کنیم.

مطالب دیگر را ببینید

ارسال دیدگاه